Premier Tech

Industrie: Fabricage
Technologie: VR
Toepassing: Simulatie

Vraag

Premier Tech behoort tot de grootste producenten van flexible inpakmachines wereldwijd. Deze machines hebben soms het formaat van een compleet huis en kunnen dus niet zomaar op locatie vertoond worden. Om de gecompliceerde machines toch te laten zien aan bezoekers tijdens de IPM fair, zocht Premier Tech naar een oplossing.

"Bekijk de machine van alle kanten in de virtuele wereld en leer hoe die werkt"

Oplossing

Wij hebben een virtual reality simulatie ontworpen voor Premier Tech, met als doel bezoekers van de beurs inzicht te geven in de werking van de machines. Het betreft een interactieve presentatie die is ontwikkeld voor gebruik met de HTC Vive. De controllers maken het mogelijk om te bewegen in de virtuele omgeving.

De bezoeker van de beursstand kan rondom de machine lopen in de virtuele omgeving en diverse handelingen verrichten. Als de rode knop wordt ingedrukt met de controller, treedt de machine in werking. In de applicatie kunnen verschillende scenario’s worden nagebootst. Zo kunnen de handelingen per minuut ingesteld worden en kan er gekozen worden uit verschillende soorten materialen.

Resultaat

Premier Tech heeft ondervonden dat deze vorm van presentatie erg waardevol is. In de toekomst zullen zij ook andere 3D modellen gaan gebruiken voor diverse VR toepassingen. Bijvoorbeeld in het salesproces en social collaboration in VR. Omdat de bouw van de machines vaak lang duurt en het een proces is waarbij partijen over de hele wereld betrokken zijn, kan VR hier ook mooie oplossing voor bieden.